Om förtöjning

Lägga till och förtöja

Lägga till är att ta sig fram till den plats där du ska förtöja.

Förtöja är att säkra båten i hamn och förtöjningen ska ta upp de krafter som påverkar båten från vindar, vågor och svall.

Att lägga till och förtöja räknas nog som det svåraste med sjölivet, speciellt när man inte vet hur det ser ut i en gästhamn eller okänd hamn.

Bra grejer och att vara mentalt och fysiskt och förberedd underlättar.

Förtöja

Några tips

• Alla på båten ska veta vad dom ska göra/inte göra

• Tampar och fendrar på plats

• Om du är osäker eller ensam, begär hjälp av båtgrannar eller hamnkapten/värd

• Ta det lugnt, om det blir fel gå tillbaka ut en bit och gör om

• Stå kvar på båten och förtöj temporärt med hjälp av en TampPinne eller liknande. Att gå/hoppa iland från en båt i rörelse ökar skaderisken.

• Träna lite i lugn och ro innan du ger dig ut, det kommer att kännas mycket tryggare.

En bra plats att förtöja på

• Skyddat läge

• Lätt att ta sig in och ut

• Y-bommar är bäst, därefter långsides eller akterboj mot brygga

 

Y-bommar

 

Tillfällig förtöjning

 

Tryggare förtöjning, vid risk för vind, vågor och svall, komplettera med spring.

                                                    Boj eller ankare mot brygga

Tillfällig förtöjning

Vid kaftig sidvind komplettera med spring

Tryggare förtöjning, vid risk för vind, vågor och svall, komplettera med dubbel tamp till boj

                                                    Långsides

 

Tillfällig förtöjning

Tryggare förtöjning, vid risk för vind, vågor och svall, komplettera med spring.